สแกน QR Code ได้ที่นี่
Home About US Product Download Price List ติดต่อบริษัท รับเหมา Contact US Shop Online
Search Product
Update : 18/06/2021
ชนิดชื่อราคา
รางเคเบิ้ลเทรย์ข้างเรียบ KTYP KJL
750.00 / เส้น
900.00 / เส้น
1,200.00 / เส้น
1,500.00 / เส้น
1,800.00 / เส้น
2,100.00 / เส้น
2,820.00 / เส้น
3,120.00 / เส้น
ข้องอขึ้น เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ KTIP KJL
400.00 / ตัว
480.00 / ตัว
570.00 / เส้น
650.00 / ตัว
740.00 / ตัว
820.00 / ตัว
900.00 / ตัว
1,000.00 / ตัว
ข้องอลง เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ KTOP KJL
400.00 / ตัว
480.00 / ตัว
570.00 / ตัว
650.00 / ตัว
740.00 / ตัว
820.00 / ตัว
900.00 / ตัว
1,000.00 / ตัว
ข้องอฉาก เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ KTEP KJL
420.00 / ตัว
570.00 / ตัว
740.00 / ตัว
900.00 / ตัว
1,070.00 / ตัว
1,240.00 / ตัว
1,400.00 / ตัว
1,570.00 / ตัว
สามทาง เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ KTTP KJL
570.00 / ตัว
740.00 / ตัว
900.00 / ตัว
1,070.00 / ตัว
1,240.00 / ตัว
1,400.00 / ตัว
1,570.00 / ตัว
1,740.00 / ตัว
สี่ทาง เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ KTCP KJL
740.00 / ตัว
900.00 / ตัว
1,070.00 / ตัว
1,240.00 / ตัว
1,400.00 / ตัว
1,570.00 / ตัว
1,740.00 / ตัว
1,900.00 / ตัว
ฝารางเคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ CTYP KJL
720.00 / เส้น
600.00 / เส้น
1,440.00 / เส้น
1,320.00 / เส้น
1,200.00 / เส้น
1,080.00 / เส้น
960.00 / เส้น
840.00 / เส้น
ฝาข้องอขึ้น เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ CTIP KJL
600.00 / ตัว
530.00 / ตัว
460.00 / ตัว
400.00 / ตัว
700.00 / ตัว
780.00 / ตัว
850.00 / ตัว
930.00 / ตัว
ฝาข้องอลง เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ CTOP KJL
400.00 / ตัว
460.00 / ตัว
530.00 / ตัว
600.00 / ตัว
700.00 / ตัว
780.00 / ตัว
850.00 / ตัว
930.00 / ตัว
ฝาข้องอฉาก เคเบิ้เทรย์ ข้างเรียบ CTHP KJL
560.00 / ตัว
720.00 / ตัว
880.00 / ตัว
1,040.00 / ตัว
1,200.00 / ตัว
1,350.00 / ตัว
1,500.00 / ตัว
1,670.00 / ตัว
ฝาสามทาง เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ CTHP KJL
560.00 / ตัว
720.00 / ตัว
880.00 / ตัว
1,040.00 / ตัว
1,200.00 / ตัว
1,350.00 / ตัว
1,500.00 / ตัว
1,670.00 / ตัว
ฝาสี่ทาง คเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ CTCP KJL
720.00 / ตัว
880.00 / ตัว
1,040.00 / ตัว
1,200.00 / ตัว
1,350.00 / ตัว
1,500.00 / ตัว
1,670.00 / ตัว
1,820.00 / ตัว
แผ่นปิดหัว-ท้าย เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ KPBN KJL
100.00 / ตัว
120.00 / ตัว
150.00 / ตัว
180.00 / ตัว
200.00 / ตัว
230.00 / ตัว
260.00 / ตัว
290.00 / ตัว
แป้นรองรับ เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ KPBS KJL
150.00 / ตัว
200.00 / ตัว
260.00 / ตัว
330.00 / ตัว
400.00 / ตัว
460.00 / ตัว
560.00 / ตัว
640.00 / ตัว
อุปกรณ์เคเบิ้ลเทรย์ ข้างเรียบ KPCS KJL
50.00 / ตัว
130.00 / ตัว
80.00 / ตัว
70.00 / ตัว
35.00 / ตัว
320.00 / ตัว
50.00 / ตัว
180.00 / ตัว
Tag :
PRODUCT PRODUCT BRAND SUPPORT
สายไฟ ท่อร้อยสายไฟเหล็ก YAZAKI DOWNLOAD
โคมไฟ ท่อร้อยสายไฟPVC PHILIPS คุณภาพและเกรดของสายไฟ
หลอดไฟ Limit Switch MITSUBISHI
ปลั๊ก สวิตซ์ หน้ากาก รางเดินสายไฟ SCHNEIDER
ตู้คอนซูเมอร์ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ อุปกรณ์ประกอบตู้คอนโทรล OMRON
เบรกเกอร์ แมกเนติก โอเวอร์โหลด ตู้ Size PANASONIC Shop Online

© 2016 Sirichai Electric All rights RESERVED.

Tel : 034-472-540 / 034-472-222
Line : @sirichaielectric <<< มี เครื่องหมาย@ ด้วยนะคะ / Email : sales@tnpe.co.th