สแกน QR Code ได้ที่นี่
Home About US Product Download Price List ติดต่อบริษัท รับเหมา Contact US Shop Online
Search Product
Update : 18/06/2021
ชนิดชื่อราคา
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบธรรมดา KBSS
218.00 / ใบ
255.00 / ใบ
291.00 / ใบ
350.00 / ใบ
429.00 / ใบ
495.00 / ใบ
792.00 / ใบ
924.00 / ใบ
1,188.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำไม่มีหลังคา KBSN
431.00 / ใบ
457.00 / ใบ
514.00 / ใบ
596.00 / ใบ
692.00 / ใบ
831.00 / ใบ
1,245.00 / ใบ
1,523.00 / ใบ
2,075.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคา KBSW
436.00 / ใบ
462.00 / ใบ
520.00 / ใบ
603.00 / ใบ
700.00 / ใบ
841.00 / ใบ
1,259.00 / ใบ
1,540.00 / ใบ
2,099.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2ชั้น หน้ากระจก KBSG
1,550.00 / ใบ
1,750.00 / ใบ
1,950.00 / ใบ
2,100.00 / ใบ
2,600.00 / ใบ
3,250.00 / ใบ
3,800.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่นไม่มีหลังคา KBSQ
468.00 / ใบ
648.00 / ใบ
726.00 / ใบ
744.00 / ใบ
780.00 / ใบ
858.00 / ใบ
936.00 / ใบ
1,008.00 / ใบ
1,056.00 / ใบ
1,134.00 / ใบ
1,206.00 / ใบ
1,368.00 / ใบ
1,422.00 / ใบ
1,794.00 / ใบ
2,574.00 / ใบ
2,808.00 / ใบ
3,120.00 / ใบ
3,744.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่นมีหลังคา KBSR
510.00 / ใบ
714.00 / ใบ
810.00 / ใบ
828.00 / ใบ
870.00 / ใบ
948.00 / ใบ
1,038.00 / ใบ
1,110.00 / ใบ
1,230.00 / ใบ
1,308.00 / ใบ
1,392.00 / ใบ
1,590.00 / ใบ
1,650.00 / ใบ
2,070.00 / ใบ
2,970.00 / ใบ
3,234.00 / ใบ
3,594.00 / ใบ
4,308.00 / ใบ
ตู้สวิทซ์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่นไม่มีหลังคา KBJQ (รุ่นใหม่)
880.00 / ใบ
1,175.00 / ใบ
1,320.00 / ใบ
1,350.00 / ใบ
1,425.00 / ใบ
1,550.00 / ใบ
1,695.00 / ใบ
1,850.00 / ใบ
1,950.00 / ใบ
2,090.00 / ใบ
2,230.00 / ใบ
2,525.00 / ใบ
2,700.00 / ใบ
3,290.00 / ใบ
4,500.00 / ใบ
5,000.00 / ใบ
5,600.00 / ใบ
6,650.00 / ใบ
4,650.00 / ใบ
5,150.00 / ใบ
5,800.00 / ใบ
6,800.00 / ใบ
5,200.00 / ใบ
5,700.00 / ใบ
7,100.00 / ใบ
7,500.00 / ใบ
ตู้สวิทซ์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่นมีหลังคา KBJR (รุ่นใหม่)
950.00 / ใบ
1,300.00 / ใบ
1,500.00 / ใบ
1,550.00 / ใบ
1,600.00 / ใบ
1,750.00 / ใบ
1,900.00 / ใบ
2,100.00 / ใบ
2,300.00 / ใบ
2,400.00 / ใบ
2,550.00 / ใบ
2,950.00 / ใบ
3,050.00 / ใบ
3,800.00 / ใบ
5,350.00 / ใบ
5,800.00 / ใบ
6,450.00 / ใบ
7,500.00 / ใบ
5,500.00 / ใบ
6,200.00 / ใบ
6,700.00 / ใบ
7,700.00 / ใบ
6,000.00 / ใบ
6,500.00 / ใบ
7,900.00 / ใบ
8,500.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบธรรมดา KBSS NEW
330.00 / ใบ
385.00 / ใบ
440.00 / ใบ
530.00 / ใบ
650.00 / ใบ
750.00 / ใบ
1,200.00 / ใบ
1,400.00 / ใบ
1,800.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำไม่มีหลังคา KBSN NEW
495.00 / ใบ
525.00 / ใบ
590.00 / ใบ
685.00 / ใบ
795.00 / ใบ
955.00 / ใบ
1,430.00 / ใบ
1,750.00 / ใบ
2,385.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคา KBSW NEW
495.00 / ใบ
525.00 / ใบ
590.00 / ใบ
685.00 / ใบ
795.00 / ใบ
955.00 / ใบ
1,430.00 / ใบ
1,750.00 / ใบ
2,385.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2ชั้น หน้ากระจก KBSG NEW
1,550.00 / ใบ
1,750.00 / ใบ
1,950.00 / ใบ
2,100.00 / ใบ
2,600.00 / ใบ
3,250.00 / ใบ
3,800.00 / ใบ
ตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2ชั้น หน้าทึบ KBSD NEW
1,450.00 / ใบ
1,650.00 / ใบ
1,800.00 / ใบ
1,900.00 / ใบ
2,400.00 / ใบ
3,050.00 / ใบ
3,550.00 / ใบ
ตู้สวิทซ์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่นไม่มีหลังคา KBJQ NEW
880.00 / ใบ
1,175.00 / ใบ
1,320.00 / ใบ
1,350.00 / ใบ
1,425.00 / ใบ
1,550.00 / ใบ
1,695.00 / ใบ
1,850.00 / ใบ
1,950.00 / ใบ
2,090.00 / ใบ
2,230.00 / ใบ
2,525.00 / ใบ
2,700.00 / ใบ
3,290.00 / ใบ
4,500.00 / ใบ
5,000.00 / ใบ
5,600.00 / ใบ
6,650.00 / ใบ
4,650.00 / ใบ
5,150.00 / ใบ
5,800.00 / ใบ
6,800.00 / ใบ
5,200.00 / ใบ
5,700.00 / ใบ
7,100.00 / ใบ
7,500.00 / ใบ
ตู้สวิทซ์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่นมีหลังคา KBJR NEW
950.00 / ใบ
1,300.00 / ใบ
1,500.00 / ใบ
1,550.00 / ใบ
1,600.00 / ใบ
1,750.00 / ใบ
1,900.00 / ใบ
2,100.00 / ใบ
2,300.00 / ใบ
2,400.00 / ใบ
2,550.00 / ใบ
2,950.00 / ใบ
3,050.00 / ใบ
3,800.00 / ใบ
5,350.00 / ใบ
5,800.00 / ใบ
6,450.00 / ใบ
7,500.00 / ใบ
5,500.00 / ใบ
6,200.00 / ใบ
6,700.00 / ใบ
7,700.00 / ใบ
6,000.00 / ใบ
6,500.00 / ใบ
7,900.00 / ใบ
8,500.00 / ใบ
ตู้สวิตช์บอรด์ตู้สวิทช์บอร์ดตู้เหล็ก-KBSR
Tag :
PRODUCT PRODUCT BRAND SUPPORT
สายไฟ ท่อร้อยสายไฟเหล็ก YAZAKI DOWNLOAD
โคมไฟ ท่อร้อยสายไฟPVC PHILIPS คุณภาพและเกรดของสายไฟ
หลอดไฟ Limit Switch MITSUBISHI
ปลั๊ก สวิตซ์ หน้ากาก รางเดินสายไฟ SCHNEIDER
ตู้คอนซูเมอร์ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ อุปกรณ์ประกอบตู้คอนโทรล OMRON
เบรกเกอร์ แมกเนติก โอเวอร์โหลด ตู้ Size PANASONIC Shop Online

© 2016 Sirichai Electric All rights RESERVED.

Tel : 034-472-540 / 034-472-222
Line : @sirichaielectric <<< มี เครื่องหมาย@ ด้วยนะคะ / Email : sales@tnpe.co.th